Nauwe marges dus indicatieve koersen

Goud koers:

onze aankoop : (-) prijzen momenteel niet beschikbaar EUR
onze verkoop : (-) prijzen momenteel niet beschikbaar EUR

Wij werken met nauwe marges en dienen onze aan- en verkoopkoersen continu af te stemmen op de koersvorming op de internationale goudmarkt. De koers die wij hanteren verschilt van de interbancaire koers om naast onze eigen directe en indirecte behandelingskosten ook de kosten van verzekering, transport, intrest en volatiliteit te dekken.

Hiernaast bieden wij u indicatief onze aan- en verkoopkoers in EUR/kilo goud aan. Indien u bekend bent bij ons wisselkantoor kan u aan deze koersen telefonisch een zaak afsluiten. Indien u niet gekend bent, kan dat niet en blijven de koersen louter indicatief.

Identificatie en facturatie

Wanneer u een goudtransactie voor een tegenwaarde van meer dan 2.500 EUR wenst uit te voeren, dienen wij over uw identiteitsgegevens te beschikken om een factuur te kunnen opstellen. Er is voor een particulier geen BTW verschuldigd op de aankoop van monetair beleggingsgoud volgens art 44 bis par 1 van het BTW-reglement.

Cash of via overschrijving

Wanneer u goud zou wensen te verhandelen voor een tegenwaarde van meer dan 3.000 EUR, kan de betaling niet in cash gebeuren: de betaling dient dan giraal te geschieden via overschrijving van/op een bankrekening op uw naam.

Voorraad gouden munten en staven

Wij beschikken over een ruime voorraad gouden munten en staven. In tijden van krapte op de fysieke goudmarkt kunnen wij uw bestelling niet altijd stipt uitvoeren, zelfs niet via onze internationale tegenpartijen. Het is dan aangewezen om een afspraak te maken met een medewerker, en tegen betaling van een voorschot een bestelling te plaatsen waarop wij kunnen werken.

Zilver

Wij kunnen ook zilverstaven verhandelen maar geen zilveren munten. Indien u zilverstaven koopt dienen wij 21% BTW aan te rekenen.