DAmstad

Woensdag 19 maart kreeg Leo Stevens het gewaardeerde bezoek van Aberdeen Asset Management.  Binnen de open architectuuraanpak van Leo Stevens wordt deze vooraanstaande vermogensbeheerder zeer ernstig genomen, dit zowel omwille van hun degelijke managementstijl als van hun consistente prestaties, vooral op het terrein van groeimarkten.

Deze van origine Schotse Asset Manager is onafhankelijk  en niet gebonden aan een of andere private bank en houdt zich enkel bezig met vermogensbeheer. Met meer dan 324 miljard USD vermogen onder beheer en 33 vestigingen wereldwijd is het geen kleine speler. Ruim 2000 medewerkers, onder wie 600 beleggingsprofessionals bouwden expertise op in drie belangrijke beleggingsklassen : aandelen, vastrentende beleggingen en vastgoed. Aberdeen is al meer dan 20 jaar actief in de Aziatische groeimarkten  en daarom erg goed geplaatst om hun inzichten en ervaringen

Nieuwe afbeelding

 

Deel 2 – Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten

In onze vorige nieuwsbrief hebben we de verschillende samenwoningsvormen onder de loep genomen: Wat zijn de verschillen tussen feitelijk of wettelijk samenwonen? Heeft het zin een samenlevingscontract af te sluiten?

Conclusie was dat de rechten en plichten van de wettelijk samenwonende partners hoe langer hoe meer vergelijkbaar zijn met die van gehuwden (die gehuwd zijn onder scheiding van goederen) terwijl deze gelijkschakeling hoegenaamd niet geldt ten aanzien van feitelijk samenwonende partners. Enkel voor wat betreft het tarief van de successierechten worden feitelijk samenwonenden min of meer gelijkgeschakeld met gehuwden en wettelijk samenwonenden.

In deze bijdrage gaan we in op de concrete gevolgen die huwen of samenwonen met zich meebrengt en die misschien van belang